תקנון ותנאי שימוש

 1. ברוכים הבאים לתקנון החנות האינטרנטית לרכישת מוצרים של תוםתום ראמן
 2. לפניכם יוצגו תנאי שימוש בחנות.
 1. הגדרות
 2. אתר האינטרנט https://tomtomramen.com/far/
 3. העסק – תוםתום ראמן.
 4. חנות – חנות אונליין באתר בלבד (להלן: "החנות")

  4. משתמש – אדם מעל גיל 18, אשר ביקש להירשם לחנות לשימוש אישי, סביר ולמטרות חוקיות. אשר מילא את פרטיו האישיים על מנת לבצע הזמנות בחנות.

 5. פרסומים – הצעות לרכישת מוצרים במחירם בחנות.
 6. ערוצי פרסום – אתר האינטרנט, החנות, פייסבוק של העסק, אינסטגרם של העסק, הודעות טקסט והודעות דוא"ל.
 7. תנאי רכישת מוצרים ו/או שירותים – כמפורט בתקנון שלהלן.
 8. Cookies (עוגיות) – קבצי טקסט הנוצרים עפ"י פקודה הניתנת ממחשבי האתר לדפדפן משתמש החנות, במטרה לאפשר תפעול תקין של החנות באתר והתאמת v למשתמש ע"י איסוף נתונים סטטיסטיים (כהגדרתם להלן) כגון:
 1. הדפים בהם גלש המשתמש.
 2. משך הזמן בו שהה המשתמש בחנות.
 1. המשתמש – המזמין אשר ביצע הזמנה בחנות, גם אם לא אושרה הזמנתו.
 1. טלפון הזמנות – 050-4837418.
 1. מבוא
 1. המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 2. הכותרות הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש כלשהי מהוראות תקנון זה.
 3. הוראות תקנון זה מתייחסות לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 4. תקנון זה נועד להסדיר את כללי השימוש וההזמנות בחנות וכן את הכללים על פיהם מתנהלת החנות.
 5. השימוש ו/או הביקור בחנות ייעשה בכפוף לתנאים ולהוראות תנאי השימוש, כדלהלן.
 6. תנאי השימוש בחנות יחולו על כל שימוש שיעשה משתמש בחנות ויהוו את הבסיס לכל דין בין משתמשי החנות לבין העסק.
 7. משתמשי החנות נדרשים לקרוא את תנאי השימוש בתקנון זה בקפידה בטרם יעשו בו שימוש.
 8. משתמש שאינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה מתבקש להימנע משימוש כלשהו בחנות.
 9. רשאים לבצע הזמנות מהחנות כל משתמש שאישר את תנאי תקנון זה וכשיר לעשות שימוש מבחינה משפטית.
 10. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם מטעם העסק, לרבות באתר, תגברנה הוראות תקנון זה.
 11. הרישום בחנות והשימוש וההזמנה ממנה הוא לשימוש אישי ובלעדי של המשתמש.
 1. התחייבויות משתמש החנות
 1. המשתמש מצהיר ומתחייב שלא לעשות שימוש בחנות, אלא למטרה שלשמה היא מיועדת ובכלל זה למטרה חוקית בלבד.
 2. אין לפרסם או להעביר באמצעות החנות, לרבות בשלב מסירת פרטים אישיים כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי, זאת לרבות הפצת אזכורים שלילים הנוגעים לחנות.
 3. על משתמש החנות חל איסור לפרסם או להפנות לאתרים אחרים ו/או חנויות ו/או קבוצות פייסבוק ו/או דפים אחרים, באמצעות החנות.
 4. על משתמש החנות חל איסור מוחלט לפרסם מידע שיש בו משום פגיעה במוניטין ו/או פגיעה בשם הטוב של בעלי העסק והחנות ו/או פגיעה בצדדים שלישיים ו/או שימוש המהווה עבירה על כל חוק כלפי בעלי החנות ו/או כלפי צד ג', בין אם במישרין ובין אם בעקיפין. הפרת סעיף זה תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ע"י בעלי העסק ו/או צדדים שלישיים, זאת עפ"י הוראות הדין.
 1. אישור התקנון / רישום משתמש בחנות
 1. עם הרשמתך הראשונית לחנות תתבקש לאשר כי קראת והבנת את מלוא תנאי התקנון. אנא קרא היטב את התקנון, תוכנו ורק לאחר מכן אשר כי קראת והבנת את התקנון. ככל ואינך מסכים עם תנאי כלשהו מתנאי התקנון עליך לעזוב לאלתר, את אתר החנות ולהפסיק את השימוש בו.
 2. אישור התקנון על ידי משתמש תהווה ראיה מכרעת לכך, כי המשתמש קרא, הבין והסכים עם מלוא תנאי תקנון זה.
 3. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ד' 2 לעיל, ביצוע כל פעולה על ידי משתמש בחנות תהווה אף היא ראיה מכרעת לכך, כי המשתמש קרא, הבין והסכים עם מלוא תנאי תקנון זה, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה כנגד החנות למעט טענות באשר לאי קיום התחייבויות החנות עפ"י תנאי תקנון זה, אף אם לא אישר את תנאי התקנון.
 1. שינוי תנאי התקנון
 2. • העסק שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתו.
 3. ביצוע הזמנה
 1. לצורך ביצוע הזמנה, על כל משתמש למלא את פרטיו האישיים באתר האינטרנט כגון: שם פרטי, מספר טלפון, כתובת וכתובת מייל.
 2. הזמנות יבוצעו בחנות ע"י בחירת סוג המוצר, כמויות והוספתם לעגלת הקניות.
 3. בתום הוספת המוצרים לעגלת הקניות ולאחר השלמת מינימום הזמנה בסך 130 ₪, ובכפוף לכך שמקום האספקה נמצא ברשימת אזורי החלוקה. על המשתמש לוודא את פרטי המוצרים, כמותם ומחירם.
 4. לאחר מכן יידרש המשתמש ללחוץ על לחצן "המשך לתשלום".
 5. השלמת ההזמנה תתבצע לאחר שהמשתמש יעביר תשלום ע"י כרטיס אשראי/ביט/פייבוקס לאחר סיום התשלום, המשתמש יקבל הודעה באתר "ההזמנה התקבלה בהצלחה". יובהר כי על המשתמש למלא פרטים מלאים, מפורטים ומדויקים, ככל שניתן לרבות לגבי מיקום המשלוח. העסק אינו אחראי למידע שגוי שיישלח ע"י המשתמש. במידה והמשתמש לא מילא את כל פרטיו/לא נתן את הכתובת המדויקת/לא כתב את זמן הגעת המשלוח וכדומה – נציג העסק יצור קשר עם המשתמש על מנת לקבל את כל הפרטים והמידע החסרים.
 6. יובהר כי הקלדת פרטים כוזבים בחנות הינה עבירה פלילית. בעלי העסק ינקטו צעדים משפטיים נגד אותו המשתמש.
 7. לאחר שילחץ המשתמש על שליחת ההזמנה יישלח לו באופן אוטומטי אישור עם פרטי הזמנתו לכתובת המייל אותה הוא הזין בתהליך ההזמנה בחנות. יובהר כי אישור זה לא מהווה אישור העסק על ביצוע ההזמנה ו/או אישור העסק על הימצאות מוצר מסוים במלאי.
 8. כמו כן, חשבונית תשלח לכתובת דוא"ל של המשתמש לאחר גביית התשלום.
 9. התמונות המופיעות בחנות הינן הצעות הגשה, להמחשה בלבד. לאור האמור לעיל, ייתכנו שינויים בין מראה המוצר בחנות האינטרנטית לבין המוצר שיתקבל.
 1. מחירי מוצרים ומבצעים
 1. המחירים המפורסמים בחנות האינטרנטית הינם רלוונטיים לרכישה דרך החנות האינטרנטית בלבד.
 2. מחירי המוצרים אינם כוללים את עלות המשלוח.
 3. העסק רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לשנות מעת לעת את מחירי המוצרים.
 4. אין כפל מבצעים.
 1. משלוחים
 1. משלוחים יבוצעו רק לישובים שנמצאים באזורי החלוקה של הערים הבאות: תל אביב, רמת גן וגבעתיים.
 2. המשלוחים יבוצעו בימי רביעי, בין השעות 17:30-21:30, לפי תאריך החלוקה אותו בחר המשתמש בעת ההזמנה. ההזמנה תבוצע בטווח של עד שלוש שעות (זאת בכפוף לעיכובים בלתי צפויים ואירועים שאינם בשליטת העסק). למען הסר ספק, מובהר כי ביצוע המשלוח הינו בכפוף לכך כי המוצר(ים) נמצא(ים) במלאי העסק.
 3. בעת תיאום הזמנה יידרש המשתמש למסור טווח של שעה וחצי, בהן יימסר לו המשלוח.
 4. המשתמש מתחייב כי במהלך השעות שתואמו לאספקת המשלוח יהא נציג מעל גיל 18 מטעמו במקום האספקה. העסק לא יהיה אחראי לאספקת הזמנה בה לא נכח נציג בגיר במקום ולמוצרים שהוזמנו.
 5. במידה ולא יהא נציג בגיר במקום האספקה – נציג העסק יצור קשר טלפוני עם המשתמש וככל שלא יהיה מענה יוחזר המשלוח לעסק והודעה על כך תישלח למשתמש שיידרש להגיע לאסוף את המשלוח או לחילופין לשלם על משלוח חוזר בהתאם ללוח הזמנים של העסק.
 6. משלוח למוסדות שהגישה אליהם מוגבלת/מגדלי משרדים -המשתמש ו/או נציג בגיר מטעמו יידרשו להמתין למשלוח במקום אפשרי לכניסת אורחים – בתיאום עם השליח (זמן המתנה של עד 10 דק').
 7. דמי המשלוח עשויים להשתנות, בין היתר, בשל המוצרים שהוזמנו וכמותם. הודעה על כך תימסר למשתמש.
 8. אספקת כרוכה בתשלום דמי משלוח בהתאם לאיזור וסוג המשלוח, להלן

אפשרויות משלוח:

 • איסוף עצמי בימי רביעי בשעות 18:00-21:00
 • משלוח עם שליח מטעם העסק .

האתר לא ישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע"י צד ג' אשר מושפע מכוח עליון ו/או

שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח.

 1. טריות המוצרים
 1. העסק מתחייב לטיב מוצריו ולטריותם. העסק ממליץ לפעול בהתאם להמלצותיו כפי שיתקבלו בהודעת סמס למשתמש או באתר החנות על מנת לשמור על טריות המוצרים.
 2. העסק עושה ככל שניתן על מנת למסור למשתמש מוצר טרי שנארז בצורה המתאימה ביותר עם המלצות לצריכה נכונה.
 3. צריכת המוצרים היא באחריות מלאה של המשתמש ומי מטעמו.
 4. משתמש אחראי לבדיקת רכיבי המוצרים לצורך בדיקת אלרגיות ו/או רגישות לרכיבים מסוימים, במקרה שקיים אצל המשתמש ספק כלשהו – על המשתמש לברר זאת עם נציג העסק. בכל מקרה על כל משתמש להקפיד על בדיקת רכיבי המוצר לשם שלילת רכיבים העלולים לסכנו.
 5. העסק אינו אחראי לכל נזק שייגרם לאדם שיצרוך את מוצריו בשל אלרגיה ו/או רגישות מסוימת.
 1. שינוי/ביטול הזמנה ע"י המשתמש
 1. משתמש המבקש לשנות/לבטל את הזמנתו יעשה זאת בסמוך ככל האפשר לביצוע ההזמנה ובכפוף לשיחה טלפונית של המשתמש עם נציג העסק. במידה ושינוי/ביטול ההזמנה תתקבל לאחר הכנתה למשלוח – בקשת השינוי/ביטול ההזמנה לא תתקבל, המשלוח יבוצע כמתוכנן והמשתמש יחויב כנדרש.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ניתן לבטל הזמנה במידה וההזמנה מתוארכת ליום אחר (עד 24 שעות לפני תאריך האספקה). מובהר כי על המשתמש להודיע לעסק על כך בטלפון או בהודעת סמס.
 1. ביטול הזמנה ע"י העסק
 1. העסק שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות הזמנות שהתקבלו, זאת באמצעות הודעה שתימסר למשתמש באמצעות הודעת דוא"ל, הודעת טקסט או שיחת טלפון. העסק לא יישא באחריות כלפי המשתמש בשל ביטול ההזמנה על ידו.
 2. העסק רשאי לבטל הזמנות מסוימות שבהתאם לשיקול דעתה לא יתאפשר לה לבצע במועד ו/או כנדרש. הודעה על כך תשלח לכתובת דוא"ל של המשתמש ו/או בהודעת טקסט.

הגנת הפרטיות

 1. אבטחת מידע
 1. בעלי העסק נוקטים באמצעי אבטחה לשם הגנת פרטי הלקוחות ע"י אבטחת השרת בו מאוחסן אתר האינטרנט.
 2. החנות מוגנת בפרוטוקול HTTPS.
 3. פרטי משתמש ישמרו באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").
 4. בעלי העסק ימנעו מהעברת פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים.
 5. למרות האמור לעיל בעלי העסק מתחייבים לעשות ,את המאמצים, כמיטב יכולתם, ובאמצעים העומדים לרשותם על סודיות פרטי המשתמשים בחנות. עם זאת, מדובר בסביבה מקוונת וככזו אין באפשרות בעלי הרשת להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות לזדוניות לאתר או חשיפת המידע.
 6. עוד יובהר, כי אין באפשרות בעלי הרשת למנוע פריצות לחנות ע"י גורמים זרים ומכאן שקיימת אפשרות לחשיפת המידע המוזן על יד משתמש לגורמים שלישיים.
 7. בנסיבות האמורות לעיל, משתמש מצהיר כי מובן לו שלבעלי העסק אין אפשרות להגן באופן מוחלט מחשיפת משתמש החנות בפני גורמים זרים.
 8. המשתמש בחנות מוותר בזאת על כל טענה כנגד בעלי העסק בגין פגיעה בפרטיות שמקורה בפעולה בלתי חוקית של צד שלישי כלשהוא.
 1. תוכן שיווקי והרגלי קניה
 1. באישורו את תקנון זה מאשר המשתמש קבלת תוכן שיווקי.
 2. יובהר, כי למשתמש תהא אפשרות לבקש מבעלי העסק את הפסקת שליחת המידע השיווקי אליו.
 3. לפיכך, אם המשתמש לא מעוניין עוד בקבלת תוכן שיווקי מהחנות, על המשתמש לבקש מבעלי העסק את הפסקת שליחת התוכן השיווקי.
 4. החנות שומרת לעצמה את הזכות לשמור מידע הנוגע לאופן השימוש של משתמש החנות, מוצרים שרכש, עמודים בהם ביקר ו/או הצעות לרכישות בהם צפה באמצעות cookies ו/או בטכנולוגיות הדומות למנגנון cookies, וזאת לצורך שיפור הפעילות השיווקית של החנות ולייעול השירות הניתן בחנות למשתמשים בו.
 5. יובהר, כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, רשאי המשתמש לבקש מבעלי העסק להסיר מידע אישי המצוי אצל בעלי העסק בחנות והקשור למשתמש.
 6. בנוסף באפשרות המשתמש לחסום את מנגנון ה – cookies באמצעות אתר דפדפן האינטרנט שלו, כך שלא יתאפשר לבעלי הרשת לאסוף מידע אודות השימוש של משתמש החנות באמצעות cookies.
 7. סקרי אמינות שביעות הרצון שלכם חשובה לנו ולכן יתכן כי מעת לעת ולאחר רכישת מוצר/ שירות מעסק, ישלח דואר אלקטרוני לכתובת דוא"ל של המשתמש לשם קבלת חוות דעת מהעסק אודות השירות ו/או המוצר שהוזמן. באישורו את תקנון זה מאשר המשתמש לבעלי הרשת לשלוח הודעת דוא"ל/סמס שביעות רצון המשתמש ו/או בקרת איכות.
 8. האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות כל שימוש בנתונים שיצטברו לצורך ניתוח של מידע סטטיסטי ובין היתר לעשות שימוש בנתונים הסטטיסטים כשאלה לא נושאים פרטים מזהים אודות המשתמשים, לצדדים שלישיים. אישור משתמש את התקנון ייחשב כהסכמה לכך.
 9. ככל שהמשתמש יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור בתקנון זה, הוא רשאי לבקש בכתב מבעלי העסק כי מידע הנוגע אליו יימחק מרישומי המשתמשים ו/או לא יימסר לאדם ו/או לכל גורם שהוא.
 1. חובה שבדין/ צו שיפוטי והליך משפטי
 1. בעלי העסק יעשו ככל האפשר כדי להימנע ממסירת פרטיו האישיים של משתמש לצדדים שלישיים שאינם קשורים ו/או נוגעים למטרה שלשמה נמסרו הפרטים בעת הכניסה לחנות, אלא אם כן יהיו בעלי העסק מחויבים לעשות כן עפ"י הדין ואם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודות המשתמש לאחר ו/או אם התקבל צו שיפוטי המורה לעשות כן.
 2. כמו כן, בעלי העסק יכולים לעשות שימוש במידע פרטי של המשתמש במקרים הבאים:

* אם המשתמש הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם החנות ו/או האתר או מי מטעמו לצורך קבלת יעוץ משפטי או לצורך פנייה לערכאות המתאימות.

* אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחנות ו/או באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים בחנות ו/או באתר.

* אם המשתמש עשה בחנות שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

* הפרטים אשר נמסרים בעת רישום לחנות ו/או ביצוע הזמנה, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של החנות.

 1. תקשורת שיווקית
 1. הודעות שישלחו למשתמשים בכל דבר ועניין הנוגע לפעילויות החנות לרבות, אך לא רק, בעניין ייעשו על ידי העסק באתר האינטרנט ו/או בהודעות טקסט ו/או בהודעת דוא"ל ו/או בדואר ישראל ובאמצעי הפרסום כהגדרתו לעיל.
 2. פרסום גלוי לעין באחד מאמצעי התקשורת ו/או באתר האינטרנט של העסק ו/או בחנות ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם משתמשים, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או הודעות טקסט, הכל לפי ערוצי הפרסום המקובלים לפי בחירת המשתמש, ייחשב כמספק ומשתמש לא יוכל להשמיע טענה כי לא ידע אודות האירוע נשוא הדיווח ו/או הפרסום כאמור.
 3. מוסכם, כי אישור התקנון והרשמה כמשתמש ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי לעסק ופרטים מזהים נוספים, מהווה הסכמה של המשתמש להיכלל במאגר המידע של הרשת ולקבלת פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שהרשת תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, וזאת באשר למבצעים והנחות המוענקות למשתמשים, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או הודעות טקסט שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של המשתמש, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת משתמשים של החנות.
 4. למען הסר ספק מובהר כי העסק פטור מחובת ההודעה מבצעים למשתמש שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ו/או אשר לא עדכן את פרטיו אלו ולא תהיה למשתמש טענה כלשהי כלפי הרשת באשר לאי קבלת פרסום. לכן, על כל משתמש ליתן פרטי התקשרות מדויקים.
 1. קניין רוחני
 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בחנות ו/או סימני המסחר ו/או מדגמים ו/או פטנטים ו/או שיטות השיווק, הנראות, העיצוב המזוהים עם החנות ו/או האלמנטים הגרפים אשר מוצגים בחנות, בין היתר, באמצעות תמונות ו/או הסודות המסחריים וכל המופיע באתר זה (להלן: "הקניין הרוחני") הינם בבעלות בלעדית של בעלי העסק.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להדפיס, למכור, לשווק ולתרגם מידע כזה או אחר מהחנות, לרבות זכויות הקניין הרוחני של בעלי האתר, אלא בקבלת רשות והסכמתם של בעלי החנות מראש ובכתב.
 3. למען הסר ספק יובהר, אין להשתמש בתכני החנות באמצעות תוכנה, אתרי אינטרנט, לרבות כל הרשתות החברתיות, ובכל אמצעי אחר באופן המפר את זכויות הקניין הרוחני של בעלי החנות, אלא כאמור באישור בעלי החנות מראש ובכתב.
 1. הפרת תנאי התקנון
 1. במקרה בו משתמש הפר תנאי כלשהו מתנאי השימוש בחנות, תהא אפשרות בעלי הרשת:

* לחסום ו/או להשהות ו/או להפסיק את גישת המשתמש לחנות וזאת ללא כל התראה מוקדמת וללא חובת הנמקה.

* לפעול כנגד המפר בכל ערוץ משפטי לצורך מיצוי זכויות בעלי הרשת.

 1. שיפוי
 1. משתמש מצהיר ומתחייב בזה, מיד עם קבלת דרישה בכתב מבעלי העסק, לשפות ו/או לפצות, באופן מלא, את בעלי הרשת, ו/או מי מטעמם בגין כל עלות, הוצאה או נזק, ישירים או עקיפים ובגין כל תביעה או דרישה, בלא הגבלה, ובכלל זה בגין שכר טרחת עו"ד ושכר מומחים אחרים, בכל הערכאות, שיושתו ו/או יחויבו על האמורים לעיל ו/או יוצאו על ידם בפועל, הנובעים משימוש משתמש בחנות, הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש, ו/או הפרת זכויות כל גורם אחר בקשר עם החנות.
 1. במקרה של מחלוקת
 1. משתמש החש עצמו נפגע בכל הקשור לכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או ממבצע כלשהו, רשאי לפנות בכתב לבעלי העסק ו/או מי שמונה על ידו לשם כך ולהעלות את השגותיו.
 2. מחלוקת משפטית בין משתמש לבין בעלי העסק תיושב בביהמ"ש המוסמך לכך עניינית במחוז תל אביב.
 3. הדין שיחול במקרה של כל מחלוקת יהא הדין הישראלי ומקום השיפוט יהא מדינת ישראל בהתאם לאמור בסעיף כ' 2 לעיל.
 1. תנאים נוספים
 1. בעלי הרשת רשאים לפי שיקול דעתם לאפשר גם ללקוחותיו שאינם חברים ו/או משתמשים, להשתתף במבצעים, לפי תנאי תקנון זה.
 2. המפורט בתקנון זה הינו מחייב. אולם, כל התנהגות של בעלי העסק לטובת משתמש בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של בעלי הרשת על האמור בתקנון זה ו/או תחייבה אותם לנהוג כך בעתיד.
 3. למען הסר ספק, יובהר כי ההשתתפות במבצעים כפופה לעמידת המשתמש המועדון מצהיר ומאשר כי קרא ומסכים להוראות תקנון זה וכן האמור בטופס ההרשמה.
 4. בעלי העסק אינם מתחייבים כי החנות לא תיסגר וכי הפעילות בה לא תופסק באופן זמני או קבוע והם שומרים על הזכות לסגור את החנות ו/או את פעילותם בכל עת לפי שיקול דעתם הבלעדי. הודעה בדבר סגירת החנות תפורסם באחד מערוצי הפרסום לפי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי העסק.
 5. 5. בכל שאלה לגבי החנות, רכישת מוצרים, משלוחים וכד' ניתן לפנות באמצעות שיחת טלפון למספר: 050-4837418. למען נוחיות המשתמש, ניתן להשאיר הודעה סמס, ונציג מטעם העסק ישיב למשתמש.
 6. בעלי העסק ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים כלפי המשתמש בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמם ובין מי מטעמם בכל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש בחנות, חוסר יכולת לפעול באתר, תקלות טכניות, אובדן מידע, נזק למחשב המשתמש וכן כל נזק אחר.
 7. בכל מקרה, אחריות העסק, לכל טענה שתעלה בדבר אחד ממוצריה לא תעלה מעבר לגובה מחירו של המוצר כפי ששולם בחנות.
 1. כתובת העסק הינה: אצ"ל 10, רמת גן